Rok formacji Młodzieży Diecezji Legnickiej rozpoczyna się i kończy Spotkaniem Młodych w Legnickim Polu. W miedzy czasie stała formacja młodzieży na szczeblu diecezji odbywa się regularnie na Małych Spotkaniach Młodych, ale także 3 razy w roku organizowane są Rekolekcje Młodych, które mają miejsce w „Domu Chleba” w Osłej.

To tam od piątku do niedzieli młodzież ma możliwość wyciszenia, wsłuchania się w słowo Boże i słowo głoszone przez zaproszonych gości. Dlatego zachęcamy Was do podjęcia wyzwania głębszej formacji poprzez udział w tych rekolekcjach. Oczywiście w przypadku rekolekcji miejsca są ograniczone, więc kto pierwszy ten lepszy 🙂