Mamy nadzieję, że Twoi rodzice wiedzą,
gdzie jesteś i co robisz… 🙂

 1. Nie uprawiamy partyzantki, jak długo jesteśmy razem. Szanując się wzajemnie, uczestniczymy we wszystkich punktach programu Spotkania.
 2. Podczas Spotkania obowiązuje kategoryczny zakaz posiadania i spożywania alkoholu, narkotyków oraz papierosów.
 3. Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Chłopcy i dziewczęta śpią w oddzielnych salach, namiotach, śpiworach.
 4. Wróć na miejsce noclegu przed 23:00, chyba że lubisz metaliczny posmak klamki u zamkniętych drzwi lub sen na trawie.
 5. Uczestnicy Spotkania są zobowiązani do noszenia identyfikatorów.
 6. Cudza własność i czas to świętość, a świętości nie szargaj!
 7. Przy przygotowaniu i spożywaniu posiłków prosimy o zachowanie zasad higieny.
 8. Dbajmy o czystość urządzeń sanitarnych.
 9. Śmieci wrzucajmy tylko do worków i pojemników do tego przeznaczonych.
 10. Należy stosować się do zaleceń służby porządkowej.
 11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestników Spotkania poza jego terenem.
 12. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.
 13. Podczas trwania Spotkania kategorycznie zabraniamy używania otwartego ognia, butli gazowych, czy rozpalania ognisk.

 

Organizatorzy