• 14:00 - otwarcie recepcji
 • 17:30 - zakończenie pracy recepcji
 • 17:30 - próba scholi i przygotowanie liturgiczne
 • 18:00 - Otwarcie Spotkania Młodych, Eucharystia inauguracyjna
 • 19:30 – Kolacja
 • 20:30 – Przyjdz- Nabożeństwo wprowadzające
 • 23:00 - cisza nocna
 • 7:00 - pobudka
 • 8:00 - śniadanie
 • 9:00 – Litania do Ducha Świętego
 • 9:30 - procesja eucharystyczna do Ogrodu Eden - Adoracja Najświętszego Sakramentu
 • 9:45 - konferencja I: ks. Bp Zbigniew Kiernikowski
 • 10:30 – Nabożeństwo pokutne
 • 11:45 - próba scholi
 • 12:00 - przygotowanie liturgiczne i okazja do spowiedzi
 • 12:15 - uroczyste przywitanie ikony MB Łaskawej
 • 12:30 - Eucharystia
 • 14:00 - obiad
 • 15:15 - Koronka do Miłosierdzia Bożego (Ogród Eden)
 • 15:30 – konferencja II: Jan Pospieszalski
 • 16:45- praca w grupach I
 • 18:30 - kolacja
 • 19:30 - Różaniec (Ogród Eden) - Zakończenie Adoracji - procesja eucharystyczna
 • 20:00 - Droga Światła
 • 22:30 - cisza nocna
 • 7:00 - pobudka
 • 8:00 - śniadanie
 • 9:00 - Modlitwa Spotkania
 • 9:15 - procesja eucharystyczna do Ogrodu Eden - Adoracja Najświętszego Sakramentu
 • 9:30 - konferencja III: Ks. Daniel Zając
 • 10:15 - praca w grupach II
 • 11:15 - próba scholi
 • 11:30 - przygotowanie liturgiczne
 • 12:00 - Eucharystia
 • 13:30 - obiad
 • 15:15 - Koronka do Miłosierdzia Bożego (Ogród Eden)
 • 15:30 - próba scholi
 • 16:00 - praca w grupach III ( i przygotowanie wieczornego spotkania)
 • 18:30 - kolacja
 • 19:30 - Różaniec (Ogród Eden) - Zakończenie Adoracji
 • 20:00 – Wieczór integracyjny
 • 22:30 - cisza nocna
 • 7:00 - pobudka
 • 8:00 - śniadanie
 • 9:00 - Jutrznia
 • 9:30 - procesja eucharystyczna do Ogrodu Eden - Adoracja Najświętszego Sakramentu
 • 9:45 - konferencja V: Ks. Waldemar Cisło
 • 10:30 - praca w grupach IV
 • 11:45 - próba scholi
 • 12:00 - przygotowanie liturgiczne
 • 12:30 - Eucharystia
 • 14:00 - obiad
 • 15:30 - Koronka do Miłosierdzia Bożego (Ogród Eden) i przeniesienie Najświetszego Sakramentu
 • 16:00 - Godzina Świadectw
 • 17:30 - kolacja
 • 18:00 – Koncert zespołu "niemaGotu"
 • 21:00 - zakończenie