Spotkanie Młodych to czas na… właśnie na spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem. Czas zawierania przyjaźni, wspólnego tańca, ciekawych prelekcji, pracy w grupach i wieczornych koncertów. Centralnym punktem każdego dnia jest Eucharystia przygotowana przez młodzież i pełna pięknego śpiewu młodzieżowej scholi. A w czasie wolnym można adorować Najświętszy Sakrament w prawdziwym Ogrodzie Eden, lub skorzystać z rozmowy duchowej czy spowiedzi

Czym jest Spotkanie Młodych w Legnickim Polu?

  1. spotkanie z Bogiem, który żyje i działa
  2. spotkanie młodzieży z całej diecezji legnickiej i nie tylko…
  3. spotkanie z nowymi ludźmi oraz znanymi osobami wyznającymi te same wartości
  4. spotkanie pełne radości i zabawy na koncertach, tańcach