Zapraszamy Was na medytacyjne nabożeństwa do bazyliki mniejszej w Legnickim Polu, które odbywają się raz na 3 miesiące i rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 18.00. Po jej zakończeniu następuje nabożeństwa w duchu Taize niesamowitą oprawą muzyczną. Jego integralną częścią jest wspólny śpiew kanonami Taize. Charakter modlitwy podkreśla przyozdobione licznymi świecami wnętrze bazyliki.

Brat Roger, założyciel wspólnoty z Taize mawiał:

Nic tak nie włącza w komunię Boga żywego jak wspólna modlitwa medytacyjna, z tym szczytem modlitwy, jakim jest śpiew trwający jeszcze w ciszy serca, kiedy człowiek zostaje sam. Gdy tajemnica Boga staje się dostrzegalna poprzez proste piękno symboli, gdy nie jest przytłumiona nadmiarem słów, wówczas wspólna modlitwa, daleka od monotonii i nudy, odsłania nam radość nieba na ziemi

No Upcoming Events Found